top of page
drzwi

RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, informujemy, że:
● administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedialna Szkoła Językowa Perfect
z siedzibą w Elblągu, ul. Legionów 17A
● podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej
między Multimedialną Szkołą Językową Perfect z siedzibą w Elblągu, ul. Legionów 17A
umowy oraz Twoja zgoda.
● będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także
przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu
marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych
zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy ( za Twoją zgodą)
● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez Multimedialną Szkołą Językową Perfect z
siedzibą w Elblągu, ul. Legionów 17A i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom
trzecim.
● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata
po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody
handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji
postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
● masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 –
21 RODO
● w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu
przesyłania informacji handlowych i marketingowych

bottom of page