top of page
Higiena osobista

POLITYKA SANITARNA

W związku z obecną sytuacją związaną z COVID- 19, bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami polityki sanitarnej w Multimedialnej Szkole  Językowej Perfect.

  • Do Szkoły może uczęszczać kursant bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

  • Niezwłocznie po wejściu do Szkoły należy umyć i zdezynfekować dłonie.

  •  Wskazane jest noszenie maseczki w pomieszczeniach wspólnych t.j. poczekalni, korytarzu oraz zachowanie dystansu społecznego. 

  • Dopuszczalne jest bycie maksymalnie 5 minut wcześniej przed zajęciami i pozostanie w Szkole do 5 minut po skończonych zajęciach.

  • Tylko jeden opiekun może przyprowadzić i odebrać dziecko po zajęciach. 

  • Na zajęcia kursanci przynoszą własne przybory szkolne i wodę do picia.

  • Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania lektora o niepokojących objawach chorobowych dziecka oraz oświadcza, że nie ma symptomów oraz nie ma kontaktu z osobami podejrzanymi o COVID- 19, oraz deklaruję się do powiadomienia Szkoły w razie wszelkich z tym związanych zmian. 

  • W przypadku pogorszenia się sytuacji w kraju w związku z COVID-19 oraz konieczności zamknięcia Szkoły, wszystkie zajęcia będą odbywać się według wcześniej ustalonego harmonogramu zachowując swoją ciągłość. 

  • Jeżeli Kursant/ Opiekun nie wyrazi zgody na przejście na naukę w trybie zdalnym w trakcie trwania umowy, może odstąpić od umowy z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia.

POLITYKA SANITARNA: Wiadomości
bottom of page